Monday, 13 July 2009

Keciciran

Ada pelbagai faktor yang menyumbang untuk terjadinya gejala keciciran dalam medan dakwah ini.

Menurut Fathi Yakan dalam buku tulisannya, 3 faktor utama berlakunya gejala keciciran ialah pertama; sebab-sebab yang berhubung dengan gerakan itu sendiri, kedua; sebab-sebab yang berkaitan dengan anggota individu dan ketiga; sebab-sebab tekanan yang menekan.

Daripada faktor-faktor diatas, Fathi Yakan telah menghuraikan secara lebih terperinci lagi berkenaan sebab-sebab berlaku keciciran.

Antaranya; gerakan lemah dari sudut tarbiyyah, berlaku pertikaian dalaman, anggota yang terlalu takut anggota melampau, anggota yang bermudah-mudah, tekanan daripada keluarga dan banyak lagi.

Pernah suatu ketika dahulu, saya bertanya kepada seorang ustaz; kenapa perlunya Allah adakan keciciran dalam medan dakwah ini.

Pertama ia adalah sebagai ujian kepada gerakan dan anggota tersebut.

Kedua, Allah ingin memebersihkan gerakan tersebut daripada ahli-ahli yang tidak sepatutnya berada dalam gerakan tersebut. Kerana denga mereka, amat mustahil gerakan tersebut akan mencapai kejayaan dalam perjuangan dakwah ini.

Sekian.

0 comments: